A MÉDIÁBAN

Vasárnapi levél - Szále László írása

Kossuth Rádió, Budapest, 1998. május 24., 12 óra 55 perc.

     Tudom ilyenkor tilos a kampány, de én mégis kampányolni fogok. Olyan embert ajánlok a tekintetes választópolgárok figyelmébe, aki egész életében egyetlen nagy feladatra készült. Ez a feladat nem az egyéni boldogulásával függ össze, hanem a közjóval. Ugyebár eddig minden olyan, hogy akár egy jó politikusról is szólhatna. De nem arról szól. Az én kapmányom tárgya mérnök ember, aki Shakespeare-ből doktorált, és elhatározta, hogy valahol, Sepsiszentkirály határában egy domb tetején fölépíti a Globe-színház pontos mását.
     Képzeljük el, ott áll majd - fővárosi gőggel mondva - a világ végén a Globe, a világirodalom legnagyobb drámáinak bölcsője, s a székely ácsok faragta világot jelentő deszkákon Hamlet tépelődik, Júlia rajong és Malvolio olvadozik, magyarul, románul vagy éppen angolul.
     És ha Európa egyelőre nem hívja Romániát, hívja magához Erdély Európát, annak is a legértékesebb részét, Shakespeare-t, aki több is, mint Európa - Petőfi szerint nem kevesebb, mint a ,,teremtés fele“.
     Nem is rossz üzlet.
     De nem állna ott egyedül a vadregényes tájban a Globe színház, mert az általam személyesen nem ismert álmadozó már összegyűjtött egy nagy Shakespeare-könyvtárat, amelyhez hozzákapcsolódna egy kutatóbázis, konferenciaterem, s ami a legérdekesebb, erdőt is akar telepíteni köré: a Shakespeare-drámák erdejét. Minden színdarabnak külön fája lesz, a királydrámáké ezüstfenyő, a vígjátékoké talán erdeifenyő... Minden fa tövében egy tábla áll, rajta az adott színdarab keletkezési, játszási adatai, mely nyelvekre fordították le, vagy éppen egy szép idézet.
     Ha valaki sétál majd ebben az erdőben, az nem csak friss levegőt tud magába szívni.
     Lenyűgöző, őrült ötlet, szerintem annyi esélye van annak, hogy a drámaerdő fölmenjen a székelyföldi dombra, amennyi annak, hogy a birnami erdő megindul Macbeth vára felé.
     Ámbár ez az erdő végülis megindult. Persze nem nekem kell hinni a tervben, hanem a székelyföldi mérnöknek, aki szerint a Shakespeare-álom legkevesebb 6 millió dollárba kerül, természetesen a hozzá szükséges szállodával, vendéglátóhelyekkel, sportpályákkal együtt. S ha megvalósul, önfenntartó lehet.
     A pénzt nemzetközi cégektől, alapítványoktól várja...
     Ha azt kérdezzük, nem luxus-e Shakespeare-ház és Shakespeare-erdő egy olyan országban, ahol emberek sokaságának a legalapvetőbb létszükségleti feltételei hiányoznak, azt felelem: nem tudom. Nem tudom, mennyi kultúra sok egy ember vagy egy közösség számára. Goethe mondja Eckermann-nak, hogy ,,az ifjú költők, akik elküldik nekem verseiket, nem kisebbek elődeiknél, és mert azt tapasztalják, hogy ezeket oly fennen magasztalják, s nem értik, miért nem magasztalják őket is. Mégsem szabad semmit tenni bíztatásukra, éppen azért, mert most százával vannak ilyen tehetségek, és nem érdemes támogatni a fölöslegeset, amikor még annyi hasznos dolog vár elvégzésre.”
     Tetszik érteni: nem érdemes támogatni a jó költőt, ha fölösleges, mondja a ,,világirodalom” föltalálója. De hát honnan lehet tudni, hogy mennyi az elég.
Ki tudja megmondani, az embernek hány versre, hány zenére van szüksége ?
     A székelyföldi Dr. Nagy Attila nem méricskél, hanem álmodik. S ha kitartás és jószerencse kíséri, elérheti azt, ami képtelenségnek látszik: a világ végén fölépíteni a világ közepét.
     Szerény honoráriumom fölajánlom a nagy vállalkozásnak. Talán egy fenyőcsemete kijön belőle. Ha szabadna ilyet mondani: leginkább Hamlet fája szeretnék lenni, vagy nem lenni...Szóló - Szále László tudósítása

Kossuth Rádió, Budapest, 1999. május 2., este 9 óra 55 perc.

     Néhány hónapja már beszéltem itt egy emberről, aki arra tette fel az életét, hogy Sepsiszentkirály határában fölépítse a Globe színház hű mását, s mellé a domboldalra egy fenyőerdőt telepítsen, a Shakespeare-drámák erdejét.
     Bevallom nem nagyon hittem a többmillió dolláros terv megvalósíthatóságában. A hét végén azonban személyesen is találkoztam a Shakespeare-ből doktorált mérnökkel: Nagy Attilával.
Azóta hiszek a tervben.
     Shakespeare vetélkedőt rendezett helybéli diákoknak; én a zsűriben ültem, dr. Mészöly Dezső mellett, aki 81 évesen felült Pesten a vonatra és egész éjjel utazott, hogy jelenlétével megtisztelje a diákok és felnőttek erőfeszítéseit, s elbűvölő hozzászólásaival oldja a verseny feszültségét.
     A versenyzők tudása elképesztő volt. Magam, mint zsűritag, a kérdések negyedére sem tudtam volna válaszolni, de ezt a lányok és fiúk nem vették észre, mert nagyon bölcs ábrázattal bólogattam.
     A nagy álom építése pénzügyi okokból még nem kezdődött el, de a Shakespeare-kultusz építése mégis régóta folyik, belül a fiatal lelkekben.
     Vedlett falú ház hátsó udvarából nyílik egy sötét lépcső, az vezet fel a Shakespeare Kingdom House termeibe, amely valójában két kis lyuk és egy nagy szoba. Ennek három falát foglalja el plafonig a gyűjtemény, az SKH legnagyobb kincse, mely állandóan gyarapodik újabb fordításokkal, új könyvekkel, színlapokkal, színikritikákkal, videókazettákkal, s mindennel ami az évezred emberével kapcsolatos. A Shakespeare művek időrendben sorakoznak - számszerint 59 - külön az autentikus darabok, külön az apokrifok. Felül a nemzetek zászlócskái állnak az első fordítások és előadások sorrendjében. Az első 59 ország között - amelynek nyelvére a lefordított Shakespeare műveket bemutatja -, mi magyarok az előkelő ötödik helyen állunk.
     Hasonló koncepció szerint helyezkednek el a nemzetközi park fenyői, a drámák fái ugyanis a nemzetek fái is. A miénk a hetedik. Feketefenyő lesz, mert ez illik a tragédiákhoz.
     A fafajták kiválasztása és elhelyezése egyaránt igényelt filológiai és erdészeti tudást, hiszen mégsem jelképezheti nagyobb fa mondjuk a János királyt, mint a Hamletet.
     Tavaly a londoni székhelyű Nemzetközi Shakespeare Szövetség tagjai közé fogadta Nagy Attila szervezetét, elsősorban a drámaerdő ötletéért.
     A nagyszerű vetélkedő után beszélgettem pár szót Nagy Attilával. S miközben energiája változatlan, eltökéltsége töretlen, azt mondta: minden reménye elszállt. Tervét arra építette, hogy Románia fejlődni fog, ehelyett lefelé megy, romlik a gazdaság, s vele párhuzamosan romlanak az igények is. Nem jönnek a külföldi befektetők, inkább távoznak, nem jönnek kellő számban a turisták sem. A táj még mindig lenyűgöző, de az utak szinte járhatatlanok. S ha a hegy nem megy az utazóhoz, az utazó pedig nem megy a hegyekhez, a találkozás elmarad.
     Dr. Nagy Attila azt mondja, az erdőt mindenképpen létrehozza. Eddig azért nem ültette el a fákat, mert nincs bekerítve a telek, és fél, hogy kilopnák őket még csemetekorukban. Közben elkészült Nagy Attila majd ezer oldalas Shakespeare-könyve, amely kiadásra vár és érdeklődő, előfizető képes magyar olvasóközönségre.
     Azt mondják: egy fecske nem csinál nyarat. Ez nem igaz. Szinte mindig egy fecske csinálja a nyarat: a Nagy Attilák és a Tomori Anasztázok.
Tomori Anasztáz? Én sem tudtam, hogy ennek a szerb származású mérnöknek köszönhetjük a teljes magyar Shakespeare-t, aki a múlt század közepén nagy vagyont örökölt, s ennek nagy részét a magyar összkiadás finanszírozására fordította.
     Dr. Nagy Attila nem örökölt nagy vagyont, hogy az erdélyi Shakespeare-központ felépítésére áldozza. Ő csak az életét áldozhatja rá...JELENTŐSEBB CIKKEK Dr. NAGY ATTILA TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A. - Romániában és Magyarországon, magyar nyelven -

1. Shakespeare Háza Árkoson - Kacsir Mária - A HÉT, Marosvásárhely,
(1992. okt. l.)
2. Sepsiszentgyörgy - Shakespeare Kingdom House - K. Zs. - MAGYAR NAPLÓ – Budapest (1992. okt. l6.)
3. Többértelműség mint rendszerteremtő elv - Fazakas Ágnes - HÁROMSZÉK, Sepsiszentgyörgy (1993. május 21.)
4. A drámaköltő felzaklató szelleme - Hadházy – HÁROMSZÉK (1993. máj. 21)
5. Shakespeare-ről Árkoson - Bogdán László, A HÉT (1993. junius 4.)
6. A drámafejedelem Árkoson - KURÁZSI - NONPROFIT VILÁG, Budapest
(1993. július 7.)
7. Megépül a Globe-színház Sepsiszentgyörgyön? - Székely Anna - PESTI HÍRLAP, Budapest (1993. nov. 3.)
8. Globe színház Szent György városában - László Károly, HÁROMSZÉK
(1994. április 21.)
9. Shakespeare közöttünk I. - Páljános Mária, HÁROMSZÉK (1994. dec. 9.)
10. Shakespeare közöttünk II. - Páljános Mária, HÁROMSZÉK (1995. jan. 19.)
11. Lesz-e Globe színház a Székelyföldön? - Tóth Erzsébet - MAGYAR NEMZET, Budapest (1995. febr. 20.)
12. Shakespeare-központ a Székelyföldön - Simon Judit - ERDÉLYI NAPLÓ, Kolozsvár (1995. május 17.)
13. Shakespeare Szentkirályon - Flóra, ROMÁNIAI MAGYAR SZÓ, Bukarest
(1995. szept. 25.)
14. Mi készül a Shakespeare Házban? - Zsehránszky István - ROMÁNIAI MAGYAR SZÓ, Bukarest (1996. okt. 25.)
15. Shakespeare királyságának háza - Mózes László - HÁROMSZÉK
(1997. június 3.)
16. EMKE - DíJAK 1997 - Miklós - ROMÁNIAI MAGYAR SZÓ, Bukarest
(1997. nov. 25.)
17. Szellemi műhely a város szívében – Mózes - HÁROMSZÉK (1998. ápr. 26.)
18. „Vasárnapi levél" Szále László tudósítása a KOSSUTH RÁDIÓBAN, Budapest (1998. május 24.)
19. Egy órás interjú : Vendégünk Dr. Nagy Attila c. a budapesti CIVIL RÁDIÓBAN (az interjú kérdéseit Romhányi András állította össze - 1999. április 23.).
20. „Szóló" Szále László tudósítása a Shakespeare-vetélkedőről a KOSSUTH RÁDIÓBAN, Budapest (1999. május 2.)
21. Shakespeare-ről ezerszer... – recenzió Dr. Nagy Attila: Ezerszer az évezred emberéről c. könyvéről a KORUNK–ban (2003. szept.) Bartha Katalin Ágnes tollából.

B. - Romániában, a román nyelvű sajtóban -

1. Arcuş - reşedinţă regală de Niculina Ţinţar - în Cotidianul CUVÎNTUL NOU
(22 oct. 1992)
2. Ion Caramitru :“Shakespeare a avut în Romania un regim aparte” de Ioan Drăgan – în Cotidianul CUVÎNTUL NOU (28 oct. 1992)
3. Centrul de cultură Shakespeare în Transilvania de Prof. Oscar Negrescu în TIMIŞOARA INTERNATIONAL (Nr. 38 Noiembrie 1992)
4. Un eveniment cultural de prestigiu : Conferinţa internaţională Shakespeare de Ioan Drăgan – în Cotidianul CUVÎNTUL NOU (12 mai, 1992)
5. La S.K.H. un nou Colocviu de mare atractivitate şi interes cultural de Dimitrie Roman în ZIARUL ASTRA (Nr. 4 -235- 1993)
6. De vorbă cu Attila Nagy de Mariana Sandu în ORA (12 mai 1993)
7. The Shakespeare Kingdom House, Arcuş, 21-23 mai 1993 de Augustin Frăţilă în CONTEMPORANUL (4 iunie, 1993)
8. The Shakespeare Kingdom House şi teatrul Globe în Romania de Candidas în JURNALUL DE CLUJ (7-13 iunie 1993)
9. “Bibliile noastre sunt : Biblia, Homer şi Shakespeare” - de A. F. în CONTEMPORANUL (23 iunie, 1993)
10. A II-a Conferinţă internaţională Shakespeare de Dimitrie Roman în ECRAN MAGAZIN (27 mai, 1994)
12. “Shakespeare printre noi a IV. ediţie - Colocviul Eminescu - Shakespeare în Cotidianul CUVÎNTUL NOU (20. apr. 1994)
13. Teatrul shakespearean “Globus” la Sfintul Gheorghe de Andrei Bantaş în ROMANIA LITERARĂ (mai 1994)
14. Un vis împlinit de Dimitrie Roman în ECRAN CULTURAL (27.07.93)
15. Conferinţa internaţională Shakespeare de Ioan Drăgan - în Cotidianul CUVÎNTUL NOU (21. apr. 1995)
17. Un centru Shakespeare la Sfintu Gheorghe de Ioan drăgan - în Cotidianul CUVÎNTUL NOU (21 iulie 1995)
19. Barannicov la Centrul din Arcuş de Doru Mareş în COTIDIANUL (30 ian. 1996)
20. Shakespeare la TV Selectronic de Oana Mălina Negrea - în Cotidianul CUVÎNTUL NOU (22 iunie 1996)
21. De dorul lui Shakespeare de Oana Mălina Negrea - în Cotidianul CUVÎNTUL NOU (27 mai, 1997)
22. Shakespeare şi schimbul cultural de Niculina Ţinţar - în Cotidianul CUVÎNTUL NOU (29 mai, 1997)
23. Laureaţii Concursului naţional de recitaluri shakespeareane - în Cotidianul CUVÎNTUL NOU (28 apr. 1998)
24. Concursul naţional de recitaluri shakespeariene de Ileana Berlogea în CURENTUL CULTURAL (7 mai, 1998)


Shakespeare Quarterly - Borító lap Shakespeare Quarterly - 544. lap Shakespeare Quarterly - 545. lap

C. - más, fontosabb (külföldi) folyóiratokban -

1. “Glob” - u duplikatu - , Dubrovka Savic, în VECERNJE NOVOSTY,
( 29. iulie, 1994), Beograd - Jugoszlávia
2. A New Globe Theatre in Romania, Mihajlovici Dusan, SHAKESPEARE QUARTERLY, Pag. 544, Vol. 46.,1994. Folger Library, Washington - U.S.A.
3. Nagy Attila : “Shakespeare Ház (Shakespeare House)” , SHAKESPEARE QUARTERLY – Pag. 545, Vol. 47.,1995. Folger Library, Washington - U.S.A.
4. “The Globe Project” - Dusan Mihajlovici, în VECERNJE NOVOSTY, (3. mai, 1995), Belgrad - Jugoszlávia
5. Shakespeare, Dracula, Revolution - Yoshiko Kawachi în KYORIN UNIVERSITY NEWSPAPERS, No. 282, Tokyo, l996. - Japán.
6. Nagy Attila : “The Shakespeare Kingdom House and the Globe Project” în SHAKESPEARE QUARTERLY – Pag. 537, Vol. 49., 1997. Folger Library, Washington - U.S.A.
7. Reis naar Roemenie - Lia von Loewen în DE STOMAKRANT NEDERLAND, Waddinxveen, dec. 1998. - Hollandia.
8. A Transylvanian Globe -, Alan Brownjohn în AROUND THE GLOBE, Issue 9, Spring, 1999, London - Anglia.Dr. Nagy Attila mások írásaiban - közölt cikkek

A cikkek megtekinthetők teljes terjedelembenDr. Nagy Attila saját írásaiból

Dr. Nagy - Jádzó évforduló. Teljes terjedelemben

Rómeó előadásról és a darabról. Teljes terjedelemben

Vitacikk az Othello előadásáról. Teljes terjedelemben

Szoboravatásra. Teljes terjedelemben


Vissza a lap tetejére Vissza a főoldalra