ÖNÉLETRAJZ

Dr. Nagy Attila gépészmérnök, Shakespeare-kutató, egyetemi tanár
a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja,
a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja.

Sepsiszentkirályban (Sincrai) született 1955. március 9-én.
Elvált, három gyermek: Attila (1978), Emőke (1983), Éva-Titanilla (1988) édesapja
Lakcíme: 520067 - Sepsiszentgyörgy, Vasile Goldis utca 24 szám, Bloc 13/D/14
Egyetemi telefonszám: 0267-362805     Saját mobil-telefonszáma: 0728–022644
E-mail: nagyaskh@gmail.com                  Web: www.shakespearekh.ro

I. TANULMÁNYOK

1968-tól a Sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium diákja, ahol 1974-ben érettségizik.
1974 - 1976 között (mint hegyivadász) teljesít katonai szolgálatot.
1977 - 1983 között a Brassói Műszaki Egyetem hallgatója, amelynek elvégzése után gépészmérnöki oklevelet szerez.
1977 – 1980 között gépészmérnöki tanulmányaival egy időben beiratkozik a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Iskolába, ahol 1980-ban vizsgázik a színész szakon.
1979 - 1982 közti időben a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Iskola rendezői szakán is tanul, itt 1982-ben színházrendező szakon szerez diplomát.
1985 – mint aktív mérnök-tanár véglegesítő vizsgát tesz a Bukaresti Politechnikai Egyetemen (melyre mint tanügyben dolgozó mérnöknek volt szüksége).
1998-ban megszerzi az egyetemes film- és színházművészet doktora címet a Bukaresti I. L. Caragiale Film- és Színházművészeti Egyetemen.
2008-ban beiratkozik a Babes-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karára és 2009-ben megszerzi a közgazdaságtudomány mestere címet.
2008. őszén második doktori képzésre iratkozik a Kolozsvári Technikai Egyetemre, ahol jelenleg a szilárdságtani és mechanikai tudományok doktorándusza.

II. MUNKAHELYEK

1983 - 1990 között mint gépészmérnök-tanár a 2-es Ipari Líceumban (ma Mikes Kelemen Líceum) és más sepsiszentgyörgyi műszaki iskolában mechanikát és szilárdságtant tanít.
1990 - 1998 - a Kovászna Megyei Alkotók Házának irodalmi és színházi referense, ahol kommunikációs tréningek, hazai színházi találkozók és nemzetközi fesztiválok szervezésével foglalkozik.
1998-tól a Kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaságtudományi és Üzletvezetési Karának címzetes tanára a Sepsiszentgyörgyre Kihelyezett Egyetemen. Itt a Humán erőforrás menedzsment, az Üzleti kommunikáció, az Általános és üzleti etika és a Fogyasztói viselkedéstan szaktantárgyak előadója.

III. SPORT- ÉS KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG. DÍJAK. TAGSÁG

Mint a Sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium Sportiskolája Labdarugó csapatának tagja (kapusa) többször ér el sikereket, 1969-ben és 1970-ben megyei bajnokságot nyer a líceumok közti iskolabajnokságokon.
1971-ben gerelydobásban szerez megyei első helyet a (Sport)iskolák bajnokságán.
1970 – 1977 között 17 színdarabot rendez (a magyar és világirodalomból), melyekben különböző fő- és mellékszerepeket is eljátszik.
1972-ben elkészíti a legelső (8 mm-es) rövidfilmet (9’15”-es időtartammal) a Székely Mikó Kollégiumban Juhász Gyula Milyen volt szőkesége c. verse alapján.
1973-ban újabb rövidfilm: Balázs Ferenc Az egyedüllét meséje című írása nyomán.
1974-ben a saját Emlék című (társadalombíráló) írását viszi 12 perces rövidfilmre.
1974-ben az általa verbuvált osztálycsapatával (XII.A 2-es csapata) megnyeri a Székely Mikó Kollégium osztályok között szervezett bajnokságát.
1977– W. Shakespeare Romeo és Júlia c. drámájának rendezője és főszereplője, amelyből részleteket mutat be a Bukaresti Román 1-es Televízió Magyar Adása.
1978-ban megnyeri a 100 méteres síkfutást a Brassói Egyetemi Bajnokságon.
1979 - 1982 között a Brassói Egyetemi Színpad vezetője, ahol több darabot rendez.
1980 - színpadra állítja Shakespeare A makrancos hölgy c. vígjátékát (Petruchiót játssza) amelyből részleteket mutat be a Román 1-es Televízió Magyar Adása.
1980 – a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Főiskola színész-szakának elvégzésekor, a vizsgadolgozatra összeállítást készít Shakespeare-snittek címen, amelyben Romeót, III. Richárdot, Petruchiót, Hamletet alakítja (Rendező: Simon András).
1981-ben megnyeri a gerelydobóversenyt a Brassói Egyetem Atlétikai Bajnokságán.
1982 - mint a Brassói Egyetemi Színpad vezetője és a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Főiskola rendezőszakos végzőse, diplomadolgozatához Shakespeare Szentivánéji álom c. drámáját állítja színpadra (amelyben Theseus szerepét is eljátssza).
1982-ben Sepsiszentgyörgyön létrehozza a Concordia Színjátszó Társulatot, melynek 1994-ig, lemondásáig elnöke.
1984 - mint a Székely János Caligula helytartója című drámája (középiskolai tanárokkal tartott) ősbemutatójának rendezőjét (és Petronius alakítóját) a hatalom előljárói kérdőre vonják, állásvesztéssel fenyegetik, az előadást betiltják.
1989 – a Medgyesi Országos Színházfesztiválon II. díjjal jutalmazzák Theodor Mazilu Az ismeretlen ember és a szerelem c. egyfelvonásosának rendezéséért.
1991– a politikai változások után felújítja a Caligula helytartóját, mely előadással sikeresen vesz részt több szlovákiai és magyarországi nemzetközi fesztiválon.
1992-ben a Kovásznai Megyei Alkotók Házánál (a Román és a Magyar Kultúrminisztérium támogatásával) megszervezi az I. Nemzetközi Concordia Fesztivált, amelyen angliai, magyarországi, szlovákiai és romániai együttesek lépnek föl.
1992 – Ronald Harwood A művész öltöztetője c. drámáját rendezi és játssza el benne Norman szerepét, amelyért a legjobb férfiszereplő díját nyeri az I. Concordia Nemzetközi Fesztivál zsűrijétől.
1992–ben a londoni United Reformed Church ösztöndíjasaként 3 hónapot tölt a birmingham-i Selly Oak College-ben, ahol angolul tanul, közben két alkalommal a Birmingham-i Egyetemen az erdélyi Shakespeare-kultuszról tart előadást.
1992–ben létrehozza saját erőből a Shakespeare-alapítványt The Shakespeare Kingdom House néven, amely elsősorban mint dokumentációs központ működik, de ahol országos és nemzetközi Shakespeare-találkozókat, valamint általános műveltségfejlesztő versenyeket, vetélkedőket szervez.
1992 - egyike azoknak, akik létrehozzák a Jádzó Társaságot (a Romániai Magyar Nemhivatásos Színjátszók Egyesületét), amelynek megalakulásakor annak elnökévé választják, és amelyet 1996-ig, lemondásáig vezet.
1993 - részt vesz az angliai Cambridge-i Kéthetes Shakespeare-szemináriumon. (Itt a Shakespeare-drámák magyar és román fordítástörténetéről tart előadást.)
1993-ban (a Román és a Magyar Kultúrminisztérium támogatásával, a Magyar Shakespeare Bizottság közreműködésével) megszervezi Sepsiszentgyörgyön az I. Nemzetközi Shakespeare Konferenciát, amelyen bemutatja a Shakespeare-művek címeinek egységes (rövidítési), jelölési tervét és azt nemzetközi elfogadásra javasolja a jelenlévő kilenc ország Shakespeare-kutatójának.
1993 – a Sepsiszentgyörgy melleti Rétyi Nyírben (Dúró Győző és Parászka Miklós rendezők közreműködésével) színpadra állítja Shakespeare Cymbeline c. művét, amelyben az I. Concordia Fesztivál legjobb színészeit hívja meg játszani.
1993-ban tiszteletbeli tagjai közé választja a Deutsche Shakespeare Gessellschaft.
1993-ban mint Shakespeare-kutató előadást tart az angliai Birmingham-ben a Találkozásunk Shakespeare-el című szemináriumon.
1994 - tagjai közé választja a Birmingham Community for Reconciliation, a nemzetközi békét és etnikai megbékélést hírdető egyesület művészeti bizottsága.
1994-ben a Kovásznai Megyei Alkotók Házánál (a Román és a Magyar Kultúrminisztérium támogatásával) megszervezi a II. Nemzetközi Concordia Fesztivált, amelyen magyarországi, szlovákiai és romániai együttesek lépnek föl.
1994 – documentációs filmet készít tevékenységéről és a The Shakespeare Kingdom House alapítványról a neves Reuters Hírügynökség az Euro News TV számára.
1995 - megszervezi a II. Nemzetközi Shakespeare Konferenciát, bemutatja a saját Nemzetközi Shakespeare Kultúrközpont tervét és a Globe színház tervrajzait.
1996 – meghívják a londoni Shakespeare at Greenwich Theatre c. nemzetközi találkozóra, ahol bemutatja a Nemzetközi Nagy Shakespeare Garden tervét. Ez alkalommal ismét előadást tart a Birmingham-i Egyetemen.
1997 - megszervezi a III. Nemzetközi Shakespeare Konferenciát, ekkor ismerteti a közben bővített és véglegesített Nemzetközi Shakespeare Kultúrközpont tervét, mely magában foglalja a Nagy Shakespeare Memorial Gardent, illetve a saját kutatásai alapján elkészített The Globe színház javított, végleges tervét.
1997-ben Szentgyörgyi István Díjjal tünteti ki az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) a népművelésben, az erdélyi hagyományőrzésben kifejtett tevékenységéért és a Shakespeare-központ létrehozásáért.
1998 – a Stratford-Upon-Avon székhelyű és a világon mindössze 34 tagot számláló International Shakespeare Association teljes jogú tagjai közé fölveszi az általa létrehozott sepsiszentgyörgyi The Shakespeare Kingdom House alapítványt.
2000 - mint a Nagy Shakespeare Garden tervének (már szakkörökben ismert) készítője, az ausztriai Schloss Leopoldskron ösztöndíjasaként vesz részt a Salzburgi Nemzetközi Shakespeare Szemináriumon, ahol bemutatja elképzelését.
2000 és 2005 között - a Magyar Tudományos Akadémia (Domus Hungarica Scientiarum et Artium Program) ösztöndíjasaként - évente egy-egy hónapot tölt Budapesten, ahol a magyar Shakespeare-honosítástörténetet tanulmányozza.
2001-2005 - több hazai és külföldi egyetemen (Bukarest, Kolozsvár, Marosvásárhely, a budapesti Károlyi Gáspár Református Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem) tart Shakespeare műveivel, az életmű magyarországi, romániai és nemzetközi fogadtatás- és honosítástörténetével kapcsolatos előadásokat.
2002–ben, mint félévre meghívott vendégtanár, Shakespeare-előadásokat tart a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán.
2004 októberében Magyar nyelvű oktatás a Babes-Bolyai Tudományegyetemen c. tart előadást a Debreceni Nemzetközi Konferencián.
2005. áprilisában mint tervezőmérnököt és Shakespeare-kutatót „rendes tagjai sorába hívja és fogadja” a Budapesten székelő Magyar Művészeti Akadémia.
2005. októberében a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületi tagjává fogadja.
2007 - mint a Háromszéki Magyar Tudományos Társaság (HMTT) egyik alapítóját és Alapszabályzatának (társ)kidolgozóját a társaság elnökévé választják.
2008 - Szatmáron a „Kockázatértékelés” konferencia tagjai előtt tart előadást.
2008-ban a Fehér megyei Szászsebesen részt vesz a „Dorin Pavel, a román hidroenergetika atyja” nemzetközi konferencián, ahol Esztétika és harmónia az építészetben címmel románul tart előadást. (Ezt nyomtatásban is megjelentetik.)
2008-ban tagja lesz a Romániai Mérnökök Egyesületének
2009-ben ismét a „Dorin Pavel...” Konferencia meghívottja, ahol ezúttal a Hídépítés alapfeltételei tematikájú előadását mutatja be (amelyet szintén kinyomtatnak).
2009 júniusában indítja a filmművészet iránt érdeklődők számára a több évre tervezett Mozivarázs című filmtechnikai, filmelméleti és filmtörténeti tárgyú előadás-sorozatát, amelyre kéthetente, a Babes-Bolyai Tudományegyetem új, sepsiszentgyörgyi épületében berendezett Shakespeare-teremben kerül sor.
2010 februárjától heti rendszerességgel tartja a sepsiszentgyörgyi, helyi rádióban Filmajánló címen 25 perces műsorát, amely a hét második felében valamelyik magyar csatornán sugárzott, bemutatásra kerülő művészfilm méltatásáról, értékeléséről szól.

IV. INNOVATÍV, KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTŐ MUNKÁI

1996 - elkészíti a Nemzetközi Shakespeare Központ (ISC) tervét és makettjét.
2002 - elkészíti a Nagy Shakespeare Garden (NSG) tervét és makettjét.
2003 - elkészíti a Shakespeare Nagy Magyar Kertje (HNSG) tervét és makettjét.
2005 - elkészíti a Nobel-díjasok Nagy Kertje (NNG) tervét és makettjét.
2006 - elkészíti a Híres Drámaszerzők Nagy Kertje (NFDG) tervét.
2007 - elkészíti a Székelyföldi Magyarok Nagy Emlékkertje (SZMNE) tervét.
2008 - elkészíti a Világirodalom Nagy Kertje (NULG) tervét.
2010 - elkészíti a Bibliai Személyiségek Nagy Kertje (NBPG) tervét.

V. NYOMTATÁSBAN MEGJELENT KÖNYVEI

 1. egyetemi előadásaival kapcsolatos könyvek, egyetemi jegyzetek:
  • Üzleti kommunikáció (magyar és román nyelven)
  • Általános etika és üzleti viselkedéstan
  • Megéri! (kommunikációs versenytesztek – magyar nyelven)
  • Közkapcsolatok - PR (Relaţii publice - román nyelven)
  • Humán erőforrás menedzsment (magyar nyelven)
  • Humán erőforrás menedzsment (román nyelven, társszerző)
  • Alkalmazott etikai alapismeretek
  • Fogyasztói viselkedéstan
  • Szerves kémia (társszerző)
 2. a shakespeareológia terén kiadott könyvek:
  • Shakespeare-dosszié (I. és II. kötet)
  • Ezerszer az évezred emberéről*
  • A Thousand Times on the Man of the Millennium** (előbbi angol nyelven)
  • Shakespeare varázsköpenye alatt
  • Under Shakespeare’s Magic Mantle** (előbbi angol nyelven)
  • Shakespeare vonzásában
  • Shakespeare-kertek üzenete
  • Kalandozás Shakespeare idő-univerzumában
 3. Kiadás előtt:
  • Shakespeare varázsköpenye alatt (I., II. kötet, összesen 1470 oldal)

* - Az Ezerszer az évezred emberéről című (924 oldalas kötet) a Magyar Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma résztámogatásával jelent meg.
** - Mint az Ezerszer az évezred emberéről című könyv, mint pedig a Shakespeare varázsköpenye alatt (rövidített, 650 oldalas) angol nyelvű változata (fordítása) a budapesti Hungarian Book Foundation támogatásával jött létre.


Vissza a lap tetejére Dr. Nagy Attila családfája Vissza a főoldalra